Opis zajęć

Balet dla dzieci w wieku 4-6 lat –  zajęcia przygotowawcze do nauki tańca klasycznego. Program zajęć obejmuje utanecznienie i umuzykalnienie oraz przygotowanie do nauki baletu.
Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, zabawy taneczne rozwijamy koordynację ruchową dzieci, wrażliwość na taniec i muzykę oraz przygotowujemy do wykonywania pozycji tańca klasycznego.

Balet dla dzieci w wieku 7-12 lat –program zajęć obejmuje naukę tańca klasycznego według rosyjskiego programu nauczania w szkołach baletowych. Dzieci uczą się pozycji tańca klasycznego, techniki. Zajęcia obejmują: – ustawienie ciała w ćwiczeniach przy drążku jak i na środku sali, przy jednoczesnym wypracowaniu delikatności, wrażliwości i płynności ruchów. Ważnym elementem lekcji są też ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.

Gimnastyka baletowa – zajęcia obejmują podstawy baletu klasycznego, rozciąganie i wzmacnianie ciała, naukę utrzymania prawidłowej, wyprostowanej sylwetki. Zajęcia są dla każdego, kto jest zainteresowany rozpoczęciem nauki tańca, lub chce ją uzupełnić oraz dla osób które chcą wzmocnić i rozciągnąć ciałoJ

Taniec kreatywny – (dzieci 4-6 lat) – program zajęć obejmuję podstawy tańca klasycznego, improwizację oraz podstawy tańca współczesnego. Dzieci podczas zajęć z tańca kreatywnego mają możliwość poznania i rozwoju własnego potencjału ruchu, pogłębienia świadomości ciała, realizowania w ruchu własnych pomysłów i rozwoju  ekspresji.  Taniec kreatywny jest idealną formą ruchu dla 4-6 latków, przygotowuje dzieci do dalszych zajęć z tańca i daje im wiele radościJ

Taniec współczesny – (dzieci 7-12 lat / młodzież i dorośli) taniec współczesny wykorzystuje elementy takich technik tańca takich jak: modern dance, taniec nowoczesny, taniec jazzowy, klasyka. Zajęcia obejmują : ćwiczenia na podłodze, ćwiczenia na środku sali,ćwiczenia przestrzenne,kombinacje taneczne, elementy improwizacjioraz rozciąganie. Zajęcia z tańca współczesnego pomagają rozwinąć świadomość ciała, udoskonalić jego motorykę i koordynację.